"Valmiina, kun ylkä tulee..."

3.1.2017

Leipurit luokkasodassa Blogissa ( http://helsinginleipurit.blogspot.fi/ ) seurataan Helsingin leipomotyöläisten elämää ja toimintaa Suomen historian myrskyisinä vuosina 1917-18, jolloin leipurien toiminta punoutui kiinteästi Suomen työväenluokan suuriin taisteluihin, joita he olivat aktiivisesti myös nostamassa. Tekstit perustuvat Helsingin Leipomotyöväen ammattiosaston historiaprojektin aineistoon, jonka ovat koonneet Risto ja Päivi Uljas ja jonka yhteenveto julkaistaan lähiaikoina painettuna kirjana.

 

Vuoden 1916 päättyessä jännityksen lisääntyminen Venäjän keisarikuntaan kuuluvan Suomen pääkaupungissa oli käsin kosketeltavaa. Ensimmäinen maailmansota riehui Euroopassa. Se ei ulottunut välittömästi Suomeen, mutta täälläkin vallitsi sotatila ja tiukka sotasäännöstely. Kansalaisoikeuksia oli rajoitettu ja työväenliikkeen toimintamahdollisuuksia typistetty. Tästä huolimatta työläisten liikehdintä oli lisääntymässä. 

       Kesän 1916 aikana Helsingin Leipomotyöväen ammattiosasto oli elvyttänyt oman lehtensä, joka nimettiin "Nyrkiksi". Vaikka sotasäännöstely kielsi lakot, Elannon leipätehtaan työläiset saavuttivat yhtenäisen palkkaliikkeen tuloksena työehtosopimuksen, joka oli rakenteeltaan hyvin moderni: se sisälsi palkkataulukon lisäksi sellaisia uusia sosiaalietuja, kuin kesäloma, sairausajan avustus ja työpaikkalääkärin palvelut maksutta.

       Ammattiosasto järjesti työhuonekuntia muihinkin leipomoihin, ja ne ryhtyivät välittömästi ajamaan samankaltaista sopimusta kuin Elannossa oli saavutettu. Leipureilla oli vanhastaan paikallinen Helsinkiä koskeva työehtosopimus, mutta se oli menettänyt merkityksensä sotavuosien inflaation takia. Valtakunnallisia työehtosopimuksia ei tuohon aikaan vielä ollut lainkaan (paitsi kirjatyöläisten palkkatariffi) ja paikallisiakin vain harvoilla aloilla. Mutta nyt leipurit siis ajoivat parempia elinehtoja talokohtaisesti. 

       Vuoden 1916 aikana elintarvikepula oli yltynyt ja hinnat kallistuneet. Väittely kävi kiivaana sosialistien ja porvarien välillä: tuleeko väestön huolto turvata yhteiskunnan toimin vai luottaa "vapaiden markkinoiden" toimintaan? Vuoden 1915 lopulla viranomaiset olivat taipuneet asettamaan elintarvikkeille raja- eli enimmäishintoja, alkaen voista. Se johti voin katoamiseen mustan pörssin keinottelijoille.

       Kun rajahintojen julistaminen ei auttanut, Helsingin muonitustoimikunta ryhtyi vastentahtoisesti jakelusäännöstelyyn vuoden 1916 lopulla. Ensimmäiseksi kortille pantiin sokeri ja talven aikana myös voi, liha, maito, juusto, jauhot ja polttopuut. Tuotteita ei kuitenkaan saatu kauppoihin edes korttiannosten määriä. Lehdissä alettiin julkaista pula-ajan reseptejä. Työväen mielialat kiristyivät.

       Helsingin Työväenyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1916 luettiin poliisin läsnä ollessa: ”Varakkain käsissä olevain kunnallishallintojen rikollinen leväperäisyys on saattanut useiden tarveaineiden, kuten halkojen, ruokatarpeiden ym. saannin uhatuksi".

       Yhtenäisen työväenpuolueen - Sosialidemokraattisen puolueen - kannatus oli kasvussa. Kesän 1916 vaaleissa se oli saavuttanut eduskuntaenemmistön, 103 kansanedustajaa, mutta tätäkään eduskuntaa ei kutsuttu koolle. Komentoa piti keisarillinen sotatilahallinto. Sotatilasta huolimatta työväki järjestyi entistä tiiviimmin. Leipuriosaston jäsenmääräksi kirjattiin vuoden 1916 päättyessä 446.

       Viranomaisvalvonnan takia pöytäkirjoihin ei kaikkia ajatuksia kirjattu, mutta jotain on luettavissa varovaisten ilmaisujen takaa. Leipurityöntekijäin liiton edustajakokous oli määrä pitää vuoden 1916 aikana. ”Erinäisistä syistä” liiton johto pyysi valtuudet kokouksen lykkäämiseen ja tarvittavien päätösten tekoon liittotoimikunnassa. Puheenjohtaja Juho Sainio viesti osastoille joulukuussa 1916:

       ”Kuudes edustajakokouksemme on siirretty… Mutta meidän on pidettävä mielessä, että sopiva ajankohta voi tulla hyvinkin pian… Siirtämispäätös edellyttää, ettei silloin noudateta sääntöjen aikamääriä, vaan toimitaan nopeasti... ollaksemme valmiit silloin, ’kun ylkä tulee’”.

       Kun kohta ”ylkä tuli”, ammattiyhdistyskokoukset siirrettiin suurempien tehtävien takia.

.

Blogiin pääset tästä: http://helsinginleipurit.blogspot.fi/2016/12/valmiina-kun-ylka-tulee.html